Pomiary elektryczne

Oferujemy pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe w w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, oraz zakładach przemysłowych. Nasz zespół posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz sprzęt do wykonania pomiarów.

Posiadamy na wyposażeniu miernik Sonel MPi-530

Wykonujemy:
– pomiar rezystancji izlolacji
– pomiar impedancji pętli zwarcia
– pomiar rezystancji uziemień
– pomiar skuteczności wyłączników różnicowoprądowych
– pomiar rezystywności gruntu
– pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
– pomiar natężenia oświetlenia